Poučení pro klienty

Objednávání klientů

Prosím o telefonické objednávání v pracovních dnech mezi 8.00 – 18.00 hodinou. Pokud se věnuji klientům nebo z jiného důvodu nemohu přijmout hovor, neobávejte se to zkusit znovu kdykoli jindy. Z časových důvodů nevolám zpět.

Návštěva je možná pouze pro objednané klienty, v případě akutní potřeby (chřipka, nachlazení, bolestivý stav, lehčí úraz, alergie, zánět oka…) si také domluvte schůzku telefonicky.

Storno

„Čas je to jediné, co nám skutečně patří. Proto Vaše úcta k času terapeutky, případně času jiných klientů, odráží úctu k času Vašemu.“

Pokud jste již objednáni na vstupní diagnostiku či následnou návštěvu, prosím o dodržení sjednaného termínu. Při zrušení v době kratší než 24 hodin předem nebo nepřítomnosti bez závažných důvodů, Vám bude účtován storno poplatek ve výši předpokládané ceny terapie. Děkuji za pochopení.

1. návštěva:

 • Před 1. návštěvou nejezte větší jídlo, max. 1 hodinu předem si dopřejte lehké jídlo a nápoj, nejezte a nepijte nic, co by změnilo barvu povlaku jazyka (zejména ne – ovocné barvené čaje, červenou řepu, borůvky, špenát, černou kávu, červené víno, čokoládu, kurkumu,...), nekuřte.
 • V den 1. i následných vyšetření si nečistěte povlak jazyka (zuby ano), jazyk je součástí diagnostiky a posuzování vývoje stavu.
 • Objednaný termín vyšetření i následných terapií a kontrol je závazný.
 • V den vyšetření a následných terapií nekonzumujte alkoholické nápoje ani jiné návykové látky, není vhodná zvýšená fyzická zátěž.
 • Před vstupem do ordinace, prosím o vypnutí veškerých elektronických zařízení.
 • S sebou prosím vezměte:
  • aktuální zdravotní zprávy a laboratorní nálezy,

  • seznam užívaných léků (včetně antikoncepce) a potravinových doplňků,

  • při obsáhlejším životním výčtu seznam a data prodělaných zákroků,

  • ženy - vyplněný menstruační kalendář.

 • Ženy ve fertilním (plodném) věku žádám o upozornění na možné těhotenství při každé návštěvě!

Průběh diagnostiky viz. Diagnostika.

Následné terapie

Průběh terapie je součástí diagnostiky. Stav klienta se neustále proměňuje pod vlivem terapie, ale i dalších vlivů (stravy, počasí, emocí), případně se postupně odkrývají jednotlivé vrstvy dlouhodobě fixovaných patologických jevů. Tyto změny je potřeba neustále vyhodnocovat, nastavit další průběh a modifikovat předepsané bylinné směsi. Při dlouhodobém působení, pokud nám to povaha onemocnění dovolí, je také vhodné využití energie jednotlivých ročních období a rozvržení strategie působení v rámci celého roku. Například na jaře se nejlépe uvolňují škodliviny, zejména při kožních projevech (například akné v obličeji, oblast genitálu), naopak zimní období je vhodné pro zpevňování kostí a posilování ledvin (nikoli mléčnými výrobky a pitím čistících ledvinových čajů!!). Ženám mohou být předepsány i 3 různé směsi, které se střídají dle menstruační fáze během jednoho cyklu.

Jakákoli doporučení a předepsané bylinné směsi jsou individuální a vycházejí vždy z konkrétní diagnostiky každého z Vás. Co jednomu prospívá, může druhému ublížit, i když se zdánlivě jedná o univerzální informace.

Veškerá doporučení a terapie TCM je vhodné vnímat jako doplňkové, nenahrazují pravidelné preventivní prohlídky u Vašeho lékaře ani nastavenou léčbu již probíhající, včetně užívání léků západní medicíny. Bez doporučení lékaře nevysazujte žádné léky na lékařský předpis!

V případě výskytu jakýchkoli závažných akutních potíží vyhledejte neprodleně akutní lékařskou pomoc!

Pokud jste klienty poradny TCM, informujte mě o jakýchkoli změnách Vašeho stavu a předepsané medikaci lékařem západní medicíny.

Veškerá lékařská a laboratorní vyšetření jsou důležitá pro posouzení možnosti bezpečného působení doplňkovou formou metodami tradiční čínské medicíny.

V případě dlouhodobého užívání většího množství léků (více než 4) předepsaných lékařem je vhodná, před první návštěvou v poradně TCM, konzultace se specialistou na lékové interakce.

Při kombinování léků západní medicíny a bylinné terapie TCM je vhodné oddělené užívání. Byliny na lačno, po 20 minutách jídlo a po jídle či s odstupem opět na lačno léky západní medicíny. V případě výhradního užívání léků na lačno je možný i opačný postup. Vždy konzultujte se svým lékařem.

Po úvodní diagnostice při zjištění určitých symptomů (např. krvácivé stavy kdekoli, vysoký krevní tlak, výrazně nízký tlak či jeho náhlý pokles, bolestivé stavy v dutině břišní – podezření v oblasti žlučníku, slepého střeva, slinivky…, výrazné bolesti v oblasti hlavy, srdce…, případně jiný vážný stav), Vám bude doporučeno vyšetření lékařem západní medicíny.

Účinnost metod TCM

Pro dosažení požadovaného efektu je nezbytné respektovat pravidla TCM, při akutních projevech je vhodná razantní, intenzivní terapie (i každodenní), po odeznění vrcholků nemoci je prospěšné zaměřit se na její kořen (příčinu), aby se již dále neopakovala. Při chronických potížích je cesta dlouhodobější a intenzitu je možné upravovat dle aktuálního stavu. Nejvyšší účinnosti je možné dosáhnout kombinací několika metod, kontinuálním působením (bez pauz), aktivním přístupem klienta a pozvolným rozvojem a proměnou osobnosti ve smyslu očištění od nánosů života, které blokují správné kolování energie a snahou o zapracování nových doporučení do každodenního života.

V těle vyhrává, cirkuluje, zprůchodňuje a zabraňuje stagnaci buď správná Qi (energie) nebo ta škodlivá.

Bezpečnost praxe TCM

Absolventka TCM Institutu Praha, v oborech teorie TCM, diagnostika, fytoterapie, akupunktura, dietetika, baňkování, moxování, masáže Tui-na, moderní medicína, včetně závěrečné zkoušky v řádném termínu, následně se účastním celoživotního vzdělávání, jsem členkou komory terapeutů TCM, odborná praxe od roku 2013. Možnost supervize u nejerudovanějších kapacit v oboru TCM i oborech západní medicíny v České republice.

Bezpečnost fytoterapie (bylinné terapie)

Mám osobní zkušenost a odbornou praxi ve specializované bylinkárně společnosti TCM Bohemia s. r. o., provozovna: nám. Čsl. armády 26, 373 41 Hluboká nad Vltavou.

Pro svou osobní potřebu i svou rodinu používám stejné principy sestavování bylinných směsí, stejný zdroj bylin a dalších součástí směsí.

 

Zde naleznete aktuální protokoly o testování hotových produktů, stejně tak společnost TCM Bohemia s. r. o. nese odpovědnost a garantuje kvalitu a bezpečnost dodávaných čínských bylin.

 
© 2016-2020 Michaela Nekovářová